koşullar

“ADAFFIX” Kullanımı ile İlgili Genel Şartlar ve Koşullar

Kapsam ve Uygulanabilirlik
 “ADAFFIX”, adaffix GmbH şirketinin bir hizmeti olup tarafınıza adaffix GmbH tarafından sunulmaktadır. “ADAFFIX” kullanımı için geçerli olan bu Genel Şartlar ve Koşullar, adaffix GmbH tarafından size sunulan tüm hizmetleri kapsamaktadır. Bu Şartlar ve Koşullar açık olarak belirtilmemiş olsa dahi daha sonra yapılabilecek işlemler için de geçerli olacaktır.

“ADAFFIX” uygulamasını kurarak veya çalıştırarak bu Genel Şartlar ve Koşulları kabul ettiğinizi açık olarak beyan etmektesiniz. “ADAFFIX” sunulan hizmetleri genişletme veya kısıtlama hakkını saklı tutmaktadır. Ek özelliklerin eklenmesi durumunda, ek özellikleri kullanmanızla birlikte bu Şartlar ve Koşullar ek özellikler için de geçerli olacaktır. Bu Genel Şartlar ve Koşullar, ilgili kişilerin asıl görevleri etkilenmediği sürece ve gerekli olması durumunda uyarlanabilir. Verilen hizmetler ve şirketimizle ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen www.ADAFFIX.com adresinde yer alan ana sayfamızı ziyaret edin.

“ADAFFIX” hizmetleri tarafınıza ücretsiz olarak sunulmaktadır. “ADAFFIX” hizmetleri en üst seviyede dikkat, güvenilirlik ve kullanılabilirlik esaslarına göre verilmektedir. Ancak, “ADAFFIX” hizmetlerin kesintiye uğramadan, istenen bağlantıların her zaman kurulabileceği veya aktarılan bilgilerin her zaman tam, doğru ve eksiksiz olduğu konularında herhangi bir garanti vermemektedir. Size aktarılan bilgilerin arasında reklam bilgileri de bulunabilir ve hizmetlerimizi kullanarak bu tip reklam bilgilerinin aktarılması için açıkça izin vermektesiniz. Mobil ağ operatörünüz, talep etmiş olduğunuz hizmetlerle ilgili olarak sunucumuz üzerinden cihazınıza veya cihazınızdan yapılacak veri aktarımı nedeni ile sizden veri aktarım ücreti talep edebilir

“ADAFFIX”, “ADAFFIX” veya temsilcileri tarafından kasten veya ağır ihmal nedeni ile ortaya çıkabilecek zararlar dışında hiçbir zarardan sorumlu tutulmayacaktır. Kişisel yaralanmalarla ilgili herhangi bir sorumluluk bu nedenden etkilenmeyecektir. Üçüncü taraflara verilebilecek zararlar için sorumluluk, dolaylı hasarlar ve kar kaybı dâhil değildir. “ADAFFIX” aktarılan verilerin içeriği veya “ADAFFIX” kanalı ile ulaşılan verilerin içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. “ADAFFIX”, Avusturya Telekomünikasyon Yasası [Telekommunikationsgesetz] veya Avusturya E-Ticaret Yasası [E-Commerce-Gesetz] hükümleri veya dâhili nedenler dolayısı ile bazı bireysel sunumları engelleme hakkını saklı tutmaktadır.

“ADAFFIX” yazılımının kurulumu veya çalıştırılması ile birlikte yazılımın belirlenmiş olan kullanımı için basit bir lisans verilecektir. Yazılım ile ilgili daha fazla kullanım hakkı verilmemektedir. “ADAFFIX” ve “adaffix”, adaffix GmbH’in şirket kimliğidir.

İçerik
 Tarafınızdan bir “ADAFFIX” hizmeti ile bağlantılı olarak sunulan veya kullanılan metinler, görüntüler, fotoğraflar ve benzeri içerik telif hakları yasası veya benzer yasa hükümlerine tabi olabilir. ADAFFIX veya ADAFFIX hizmetlerine sadece size gerekli tüm hakları verilmiş olan içerikleri sunacağınızı, söz konusu hakların, bu içeriklerin ADAFFIX tarafından belirlenen şekilde yeniden kullanılması için gerekli olan hakları da kapsadığını açıkça kabul etmektesiniz. ADAFFIX’e ADAFFIX hizmetlerini çalıştırılabilmesi için gerekli olan hakları, özellikle kopyalama ve içeriğin halka açık indirim işlemlerine sunulması için transfer etmelisiniz.

Veri koruması
 “ADAFFIX”, ADAFFIX hizmetleri kullanılırken oluşan herhangi kişisel bir veriyi, ilgili ADAFFIX hizmetinin esas amacı bu gibi verilerin kaydı olmadığı sürece kaydetmeyecek veya kalıcı olarak işlemeyecektir. Size ait kişisel bilgilerinizi etkin olarak bizde saklamanız durumunda, biz bu gibi verileri halka açık telefon rehberleri de olmak üzere sadece ADAFFIX hizmetlerine yönelik olarak kullanacağız. Üçüncü kişilere ait isim, adres veya telefon numarası verilerinin kaydedilmesi durumunda, bu verilerin sahibinden verileri kullanmak içi yetki almış olduğunuzu beyan etmiş olmaktasınız. Dolaylı kişisel verilerin, Avusturya Telekomünikasyon Yasası içinde açıklanan bağlantı verileri dâhil olmak ancak bunlar ile kısıtlı olmamak üzere, geçici olarak hizmetin yerine getirilmesi için işlenmesi gerektiği durumda bu gibi verilerin işlenmesini açıkça kabul etmektesiniz. Diğer tüm kaydedilen kalıcı veriler size veya mobil telefon numaranıza herhangi bir referans bağlantısı olmaksızın gerçekleştirilecek ve sadece anonim istatistiksel amaçlara yönelik olarak kullanılacaktır. Bu Genel Şartlar ve Koşullar çerçevesinde açıkça mutabık kalınmadığı takdirde, sizi ilgilendiren ve üçüncü tarafların kullanımına sunduğunuz kişisel bilgiler hariç tutulacaktır.

Diğer şartlar
 Yerel yargı ve konu ile ilgili uyuşmazlıklarda Viyana Mahkemeleri yetkili olacaktır; Avusturya kanunlarının uygulanabilirliği kabul edilecek ve BM Satış kanunu ve özel uluslararası kanunların anlaşmazlıklar kanununu kuralları hariç tutulacaktır. “ADAFFIX” hizmetlerini bir tüketici olarak kullandıysanız, bulunduğunuz bölgedeki yargı makamları yargı yetkisine sahip olacaktır. Normal hizmet işlemleri dışında yapılacak ve mevcut sözleşme ilişkileri ile ilgili herhangi veya tüm bildirimler ve beyanlar sadece bu bildirim ve beyanların yazılı veya e-posta kanalı ile yapılması ve ADAFFIX tarafından teyit edilmesi durumunda geçerli olacak ve sözleşmede yapılacak değişiklikler de aynı şekilde alıcı tarafından kabul edilmesi ile geçerli olacaktır.

Son güncelleme: Haziran 2009

NEWS

Hutchison Drei Austria inks deal with Adaffix to launch NameThatNumber service to Austrian customers

– Hutchison Drei Austria to monetise missed calls via convenient caller identification service increasing ARPU more…

Try it out now!

If you want to see the NameThatNumber service in action and get an idea
of the end user experience - you can try it out easily.

Text "adaffix" to +49 162 755 2725

NEW SYSTEM